ข้อมูลทางเทคนิค COBRA 15 / CAMP 2077 SN 00142

ข้อมูลทางเทคนิค COBRA 15 / CAMP 2077 SN 00142

FALL ARRESTER BLOCK 15 M. (SRL - SELF RETRACTABLE LIFELINE)
สายกันตกแบบยืดหดกลับได้ ความยาว 15 เมตร

ใบรับรองสินค้า COBRA 10 / CAMP 2076 SN 00234
คู่มือการติดตั้ง COBRA 15 / CAMP 2077 SN 00142