ข้อมูลทางเทคนิค CAMP 131701

ข้อมูลทางเทคนิค CAMP 131701

FALL ARRESTER KIT FOR CABLE 8 MM.
ชุดอุปกรณ์กันตกในแนวดิ่ง ยึดติดกับสลิงขนาด 8 มม.