ใบรับรองสินค้า COBRA 15 / CAMP 2077 SN 00142

ใบรับรองสินค้า COBRA 15 / CAMP 2077 SN 00142

FALL ARRESTER BLOCK 15 M. (SRL - SELF RETRACTABLE LIFELINE)
สายกันตกแบบยืดหดกลับได้ ความยาว 15 เมตร