โบรชัวร์ ROOF Seif – Anchor Device

โบรชัวร์ ROOF Seif – Anchor Device

อุปกรณ์สมอยึดกันตก ติดตั้งบนหลังคา เพื่อทำงานแบบเฉพาะโซนพื้นที่
รูฟเซฟ แองเคอร์ ดีไวซ์

A-SAFE VERTEX AS 7000 (Product Literature)