โบรชัวร์ A-SAFE VERTEX AS 7000

โบรชัวร์ A-SAFE VERTEX AS 7000

VERTICAL ANCHORAGE LIFELINE SYSTEM
ระบบสายช่วยชีวิตนี้ ติดตั้งที่บันได (Ladder) แบบถาวร
เพื่อความปลอดภัยขณะปีนขึ้นหรือลงบันไดในแนวดิ่ง

A-SAFE AS4000 Horizon (Product Literature)
A-SAFE VERTEX AS 7000 (Product Literature)