ตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้ง HORIZONTAL LIFELINE บนหลังคา

เราอาจเปรียบแนว LIFELINE บนหลังคา ได้กับ ฟุตบาททางเดินบนพื้น กล่าวคือ ฟุตบาทจะเป็นตัวกำหนดทางเดินของเรา จากจุดหนึ่งไปอีกหลายๆ จุด ซึ่งเป็นทางเดินที่ใกล้และเหมาะสมที่สุด