เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไตรสิทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด
TRISIT Trading Company Limited

บริษัท ไตรสิทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด
TRISIT Trading Company Limited

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาไทย บริษัท ไตรสิทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ TRISIT Trading Co., Ltd.
วันที่จดทะเบียน 2 กันยายน 2553
ทะเบียนนิติบุคคล 0135553010666
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 36/25 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0 2152 5400-2
โทรสาร 0 2152 5403

ประเภทธุรกิจ และตัวแทนจำหน่าย

 • ปี พ.ศ. 2553
  ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (AUTHORIZED SOLE DISTRIBUTOR)
  นำเข้าสกรูปลายสว่านยี่ห้อ ASTEKS (ตราสินค้า และผลิตภัณฑ์มาตรฐาน AUSTRALIA)
  จาก ASTEKS CORPORATION PTE LTD. ประเทศออสเตรเลีย
  ผ่านทาง ASTEKS ASIA PTE., LTD. ประเทศสิงคโปร์
 • ปี พ.ศ. 2554
  นำเข้าแหวนยางและแผ่นครอบยาง (EPDM WASHER & FLASHING) ยี่ห้อ DEKS
  จาก DEKS INDUSTRIES PTY LTD. ประเทศออสเตรเลีย
  ผ่านทาง ANADAL TRADING SDN., BHD. ประเทศมาเลเซีย
 • ปี พ.ศ. 2557
  พัฒนาผลิตภัณฑ์ซิลิโคน  AST SELANT เพื่อจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มตลาดหลังคาเมทัลชีท
  โดยว่าจ้างบริษัท เซาท์ ซิตี้ โพลีเคม จำกัด เป็นผู้บรรจุเนื้อซิลิโคนจาก SHIN-ETSU SILICONE
 • ปี พ.ศ. 2558
  ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (AUTHORIZED DISTRIBUTOR)
  นำเข้าระบบความปลอดภัย (FALL ARREST SYSTEM) ยี่ห้อ CABLELINE
  จาก CABLELINE PTE., LTD. ประเทศสิงคโปร์
 • ปี พ.ศ. 2559
  จำหน่ายระบบความปลอดภัย ยี่ห้อ KARAM และอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ยี่ห้อ A-SAFE
  ผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
 • ปี พ.ศ. 2560
  นำเข้าอุปกรณ์ความปลอดภัย ยี่ห้อ  CAMP และ ABS จากประเทศเยอรมัน, SPANSET จากประเทศอังกฤษ
  ผ่านทาง QMT INDUSTRIAL & SAFETY PTE LTD (สิงคโปร์) ซึ่งตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคอาเซียน
 • ปี พ.ศ. 2561
  ประกอบธุรกิจรับฝาก, RE-PACKING, และบริหารคลังสินค้า รวมถึงการจัดส่งสินค้า
  ให้กับธุรกิจ SMEs ที่นำเข้าสินค้ามาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย
 • ปี พ.ศ. 2562
  ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์และระบบความปลอดภัย ยี่ห้อ EYECATCHER
  นำเข้าจาก EYECATCHER BV. ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ปี พ.ศ. 2564
  ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์และระบบความปลอดภัย ยี่ห้อ SFS
  นำเข้าจาก SFS GROUP ประเทศอังกฤษ
 • ปี พ.ศ. 2565
  พัฒนา และ ผลิต ระบบความปลอดภัย ประเภท LIFELINE และ WALKWAY SYSTEM ยี่ห้อ ROOF SEIF
  เพื่อจำหน่ายและติดตั้งในประเทศ อีกทั้งส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน
 • ปี พ.ศ. 2566
  เป็นตัวแทนจำหน่ายสกรู , BOLT , และ EXPANSION BOLT คุณภาพสูง ยี่ห้อ EJOT
  นำเข้าจาก EJOT HOLDING GMBH & CO. KG ประเทศเยอรมัน
 • ปี พ.ศ. 2566
  เป็นตัวแทนจำหน่าย RIDGE & DOWNSLOPE VENTILATOR และ ROTARY VENTILATOR ยี่ห้อ ATCO
  ให้กับ บ.จ. แอทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ในกลุ่มผู้รับเหมา และ โรงรีด ในประเทศ
 • และยังคงดำเนินธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้น จนถึงปัจจุบัน